top of page

O JK M. Hrabánkové

 

     Jezdecký klub byl založen na počest člověku mému srdci velmi blízkému - mé letité kamarádky paní profesorky Magdalény Hrabánkové, významné osobnosti českého zemědělství a agrární politiky našeho státu, ale především ženy velmi vzdělané, moudré a laskavé, která už od svého mládí byla velkou milovnicí koní.

 

 

Prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc.,prof.h.c.

 

Koně a vztah k nim provázeli paní profesorku Hrabánkovou od mládí.

Jako středoškolská studentka začala jezdit parkur v Praze, v TJ Jiskra Bílá Hora a i když po odchodu na vysokou školu aktivního sportu zanechala, koně pro ní zůstali celoživotní láskou.

Po ukončení studia začala pracovat jako ekonom – analytik v tehdejším n.p. Zemědělské stavby Praha, ale velmi brzy

přešla do Výzkumného ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, později do podniku Agrodat. Od roku 1990 pak pracovala jako vědecký pracovník v Českém institutu agrární ekonomiky a poté ve Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky v Praze.

V roce 1997 se stala vedoucí oddělení pro přípravu strukturárních fondů a strukturární politiky MZe ČR, účastnila se velmi aktivně jednání v Bruselu, kde byla odpovědna za přípravu strukruárních fondů v rozvoji venkova a zemědělství.

Současně pracovala od roku 1999 jako vedoucí Katedry řízení na Zemědělské fakultě JU v Českých Budějovicích a v roce 2007 děkankou Ekonomické fakulty téže university. Začátkem roku 2011 pak byla na Jihočeské universitě v Českých Budějovicích zvolena rektorkou. Bohužel na dobu velmi krátkou…Koncem léta 2011 nás velmi bolestivě zasáhlo její naprosto nečekané a náhlé úmrtí.

 

I při svém velkém pracovním nasazení si však paní profesorka vždy našla čas, který velmi ráda trávila u koní a podílela se i odbornou radou na chovu koní v Újezdě www.ujezd-gabreta.cz . Nevynechala jedinou příležitost zúčastnit se osobně jakýchkoliv jezdeckých závodů a to jak v Čechách, tak i v zahraničí, kde startovali koně z mého chovu. Velmi se těšila, že až skončí svou profesní kariéru, pořídí si pro své potěšení koně. Bohužel osud rozhodl jinak a tuto krásnou představu jí nedopřál..

 

 

 

Dana Kováčová

bottom of page